เกี่ยวกับ

.

รู้จัก ป้องกัน รักษา และอยู่ร่วมกับมะเร็ง

.

ทางเราเว็บไซต์ marengok.com ขอเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่าน

.

บทความในเว็บไซต์ marengok.com จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านโรคมะเร็งแก่ผู้เข้าชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยในการรักษาของแพทย์แก่ผู้ป่วย เฉพาะรายได้ เนื่องจากการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยแต่ละรายมีรายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน หากมีการนำข้อมูลเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางเว็บไซต์ marengok.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ใส่ความเห็น