แมวเหมียวกับมะเร็งสมอง

แมวเหมียวกับมะเร็งสมอง

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคยกับคนไทยมานานใครที่มีแมวอยู่ในบ้านอาจต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้น เมื่อการศึกษาของทีมนักวิจัยของเฟรเดอริก โธมัส แห่งสถาบันวิจัย CNRS ในเมืองมงแปลีเยของฝรั่งเศสพบว่า เจ้าเหมียวอาจแพร่โรคมะเร็งสมองมายังเจ้าของได้ โดยเชื่อมโยงปรสิตชื่อว่า Toxoplasma gondii ซึ่งพบในกระเพาะอาหารของแมวกับมะเร็งสมองในมนุษย์

นักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลมะเร็งสมองในผู้หญิงและผู้ชายทั่วโลกและเปรียบเทียบกับอัตราการติดเชื้อปรสิต Toxoplasma gondii ซึ่งพบว่าอัตราการเกิดมะเร็งสมองสูงที่สุดในประเทศที่ติดเชื้อปรสิตสูงที่สุดเช่นกัน แม้ว่าจะนำปัจจัยอื่นๆ เช่น รายได้มาพิจารณาด้วย นักวิจัยเชื่อว่าผลที่ได้ แม้จะยังไม่ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แต่นับว่ามีเหตุผลเพียงพอที่เชื่อได้ว่าปรสิตดังกล่าว เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งสมองในมนุษย์ และอาจช่วยป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดแมวให้หนีห่างโรคร้ายชนิดนี้ได้

ทั้งนี้ มะเร็งสมองเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจน นับเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ยากที่สุด เฉพาะที่อังกฤษเพียงที่เดียว มีผู้ป่วยเสียชีวิตมากกว่า 3,500 คนต่อปี สำหรับปรสิต Toxoplasma gondii พบได้ในมนุษย์เช่นกัน หรือราว 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลก มีปรสิตชนิดนี้ในสมอง (พบในชาวอังกฤษราว 34%) และเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพทั้งในมนุษย์และสัตว์ โดยมีวงจรชีวิตที่ซับซ้อนและสามารถเจริญพันธุ์อยู่ได้เฉพาะในแมวเท่านั้น ก่อนปล่อยไข่แพร่กระจายการติดเชื้อผ่านมูล ซึ่งปัจจุบันมีคำแนะนำแล้วไม่ให้หญิงมีครรภ์แตะต้องถาดทรายสำหรับขับถ่ายของแมว เพราะเสี่ยงติดเชื้อปรสิตทำให้เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

ดังนั้นควรระมัดระวังไว้ปลอดภัยกว่า

อ้างอิง : www.howtowincancer.com/

ใส่ความเห็น