ต้านมะเร็งลำไส้ดัวยไก่

ต้านมะเร็งลำไส้ดัวยไก่

เมื่อเอ่ยถึง โรคมะเร็ง หลายคนคงยอมรับถึงความน่ากลัว และอันตรายของโรคร้ายชนิดนี้ เนื่องจากการป้องกัน และการดูแลรักษาโรคร้ายนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายนัก แต่จากหลักฐานการวิจัย ในหลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าอาหารการกิน เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ผลรายงานการวิจัยหลายชิ้นพบว่า อาหารจำพวกเนื้อแดง หรือเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูป อย่างพวกไส้กรอก เบคอน น่าจะเป็นตัวการสำคัญ ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้

ล่าสุดไม่นานมานี้ มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Gastroenterology เผยว่าการกินเนื้อไก่ในปริมาณมาก อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย 1,500 คนที่มีก้อนติ่งเนื้อในผนังลำไส้ (adenomatous polyps) และเข้ารับการรักษาเพื่อตัดก้อนเนื้อนี้ทิ้ง ซึ่งเกือบทั้งหมดของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ จะเริ่มจากการเป็นติ่งเนื้อแบบไม่ร้ายแรงในผนังลำไส้ก่อน แล้วจึงค่อยๆ โตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายแพร่กระจายไปยังบริเวณต่างๆ โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารการกินในช่วง 1-4 ปีที่ผ่านมา และต้องเข้ารับการส่องกล้อง เพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ซ้ำประมาณ 1 และ 4 ปีถัดมาหลังจากการผ่าตัด เพื่อตรวจสอบว่ามีก้อนติ่งเนื้อใหม่เกิดขึ้นซ้ำหรือไม่

ปรากฏว่าผู้ป่วยที่กินเนื้อสัตว์ ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน มีโอกาสเกิดก้อนติ่งเนื้อ ที่ผนังลำไส้ใหญ่ซ้ำ ขณะที่ผู้ป่วยที่กินเนื้อไก่ในปริมาณมาก จะลดความเสี่ยงของการเกิดใหม่ ของก้อนติ่งเนื้อ ที่ผนังลำไส้ได้ถึงร้อยละ 39 จึงเป็นไปได้ว่าการรับประทานเนื้อไก่ ในปริมาณมากในแต่ละมื้ออาหาร อาจช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดก้อนเนื้อที่ผนังลำไส้ และอาจป้องกันไม่ให้ก้อนเนื้อนี้ กลายเป็นมะเร็งได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักวิจัยนี้ยังไม่สามารถสรุป ถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่า ทำไมการรับประทานเนื้อไก่ในปริมาณมาก จึงช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดมะเร็งลำไส้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าแร่ธาตุซีลีเนียม และแคลเซียมในเนื้อไก่ อาจช่วยลดความเป็นพิษของน้ำดี ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการย่อยไขมัน ในระบบทางเดินอาหาร หรือช่วยในการลดการเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็งก็เป็นได้ หรือเกิดจากการรับประทานปริมาณของเนื้อไก่ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละมื้ออาหาร ทำให้ลดปริมาณการรับประทานเนื้อสัตว์ ที่ผ่านการแปรรูปต่างๆ ลงตาม

อย่างไรก็ดี ผลงานวิจัยชิ้นนี้ให้ผลคล้ายคลึงกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ ซึ่งนอกจากจะพบว่า การรับประทานเนื้อไก่ในปริมาณมาก จะช่วยลดโรคมะเร็งลำไส้แล้ว ยังพบว่าการเกิดโรคมะเร็งลำไส้นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานไขมัน หรือเนื้อแดงอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน แต่จะขึ้นอยู่กับการรับประทานเนื้อสัตว์ ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมากกว่า นอกจากนี้ การรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้และกากใยอาหาร จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ ขณะที่การรับประทานเนื้อปลานั้น จะไม่มีผลเพิ่มหรือลดมะเร็งลำไส้

อ้างอิง : www.howtowincancer.com

ใส่ความเห็น