มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งกล่องเสียงเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย โดยพบในอัตราส่วน ชายต่อหญิงเป็น 10 ต่อ 1 ซึ่งพบได้ประมาณ 2.8 % ของมะเร็งทั้งหมด และพบมากในช่วงอายุ 50-60 ปี ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งกล่องเสียงก็คือ การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา

อาการแสดงมะเร็งกล่องเสียง

ผู้ป่วยมักจะไปพบแพทย์ด้วยอาการเสียงแหบโดยมักไม่มีอาการเจ็บคอร่วมด้วย ซึ่งหากรอยโรคอยู่ที่ตำแหน่งของสายเสียงจะแสดงอาการนี้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก และสามารถทำการรักษาให้หายได้ แต่หากเป็นที่ตำแหน่งอื่นของกล่องเสียง อาการเสียงแหบมักจะแสดงออกในระยะที่ลุกลามแล้ว และ บางครั้งอาจมีอาการกลืนลำบากร่วมด้วย

การรักษามะเร็งกล่องเสียง

ในระยะเริ่มแรกจะใช้การฉายรังสีเป็นหลัก เพราะให้ผลการรักษาได้เท่าเทียมกับการผ่าตัด และยังสามารถรักษากล่องเสียงไว้ได้ซึ่งทำให้ผู้ป่วยยังคงพูดได้เป็นปกติ แต่ในระยะลุกลามจะใช้การรักษาร่วมระหว่างการผ่าตัดและฉายรังสี

ดังนั้นข้อควรปฏิบัติ เมื่อมีอาการเสียงแหบเกินกว่า 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น อาการไอ และเจ็บคอ ควรไปพบแพทย์ทาง หู คอ จมูก หรือ แพทย์ผู้ชำนาญทางโรคมะเร็ง เพื่อส่องตรวจดูในคอบริเวณกล่องเสียงว่ามีความผิดปกติใดหรือไม่ ซึ่งหากพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกจะได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

อ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ใส่ความเห็น