หญิงงมหอยแครงเสี่ยงมะเร็ง

งมหอยแครงเสี่ยงมะเร็ง

นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 สถานีอนามัยนาเกลือ จ.สมุทรปราการ เปิดเผยภายหลังนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ”พฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก มะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพงมหอยแครงในชุมชนนาเกลือ” ว่า ผู้หญิงที่มีอาชีพงมหอยแครงเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากต้องแช่น้ำสกปรกเป็นเวลานาน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานซ้ำๆ ทำให้เกิดการตกขาว และติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย รวมถึงเชื้อไวรัสเอชพีวี ต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกด้วย

จากการเก็บข้อมูลในกลุ่มสตรี ที่ประกอบอาชีพงมหอยแครงในชุมชนนาเกลือ อายุ 35-60 ปี 62 คน จากทั้งหมด 78 คน พบว่า ปกติ 47 ราย มีเชื้อรา 15 ราย และเมื่อทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพบว่า มีผู้ป่วยอยู่ในระยะ 2 จำนวน 1 ราย และระยะที่ 3 จำนวน 1 ราย โดยที่ผู้ป่วยไม่ทราบมาก่อน และไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเลย

ด้าน น.ส.ธันยา ศรีชาลี ผู้ช่วยทันตแพทย์ งานทันตกรรมศูนย์มะเร็ง ชลบุรี นำเสนอผลงานการศึกษาผลการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมว่านหางจระเข้ เพื่อบรรเทาอาการจากสภาวะปากแห้งในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ หลังการฉายรังสีรักษาว่า ขณะนี้ได้ทำวิจัยคุณประโยชน์ของว่านหางจระเข้ สมุนไพรพื้นบ้าน พบว่า สามารถนำมาทำน้ำลายเทียมเพื่อช่วยบรรเทาอาการจากสภาวะปากแห้งในผู้ป่วยมะเร็งได้ดี อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการกลืน การเคี้ยว และการรับรสดีขึ้น ขณะนี้ ทีมผู้วิจัยกำลังจดสิทธิบัตร และขอขึ้นทะเบียนตำรับกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยราคาของน้ำลายเทียมที่ผลิตได้ครั้งนี้ ถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศถึง 10 เท่า
อ้างอิง : ไทยรัฐ

ใส่ความเห็น