ลูกใต้ใบต้านมะเร็งตับ

ลูกใต้ใบต้านมะเร็ง

สารสกัดลูกใต้ใบยืดอายุหนูที่เป็นมะเร็งตับ โดยให้หนูขาวที่เป็นมะเร็งตับกินสารเอน-ไนโตรโซไดเอทิลเอมีนนาน 20 สัปดาห์แล้วให้สารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดิบลูกใต้ใบในขนาด 150มก/กก. น้ำหนักตัวนาน54 สัปดาห์ หรือจนสัตว์ทดลองตายพบว่าสารสกัดลูกใต้ใบสามารถยืดอายุสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งตับอายุเฉลี่ย52.2+2.3 สัปดาห์ ในขณะที่สัตว์ทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดมีอายุเฉลี่ย 33.7+1.6 สัปดาห์ สารสกัดลูกใต้ใบยังมีผลลดค่าทางชีวเคมีอื่น ๆ เช่นลดระดับเอนไซม์แกมม่ากลูตามิล ทรานสเปปทิเดสในซีรัม ลดระดับเอนไซม์กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอร์เรสและลดระดับสารกลูตาไทโอนในเนื้อเยื่อตับ

การลดลองใช้ยาสมุนไพรรักษาไวรัสตับอักเสบการทดลองนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทย์จากสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกาและคณะแพทย์อิเดียแห่งเมืองมีคราสได้ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด ในการสังเคราะห์สารดีเอ็นเอที่จำเป็นในการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่มีในร่างกายผู้ป่วย จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากลูกใต้ใบหรือมะขามป้อมดิน มีฤทธิ์สูงสุด การทดลองทางคลินิคในมีคราสทําโดยการใช้แคปซูลยา 200 มก.ให้ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี 37 คน วันละครั้งเป็นเวลา 30 วันติดต่อกัน พร้อมกับให้ยาหลอกเป็นน้ำตาลแล็กโทส23 คน หลังจากนั้นเจาะเลือดผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วย 22 คน (ร้อยละ 59) ไม่มีเชื้อไวรัสในกระแสเลือด ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกเพียง 1 คนที่ไม่พบเชื้อไวรัสในกระแสเลือดและหลังติดตามผลการรักษาต่อ 9 เดือนพบว่าผู้ป่วยทั้ง 22 คน ยังคงตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในกระแสเลือดต่อไป แพทย์พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่ไม่ได้ผลนั้นเกิดจากผู้ป่วยกลุ่มนั้นเพิ่งได้รับเชื้อไวรัสใหม่ ๆ จึงมีเชื้อไวรัสจำนวนมากเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว จึงควรให้ยาในขนาดที่สูลขึ้นอีก การใช้ลูกใต้ใบในการรักษาอาการดีซ่านได้กล่าวไว้ในตำรายาอายุรเวทอินเดียนานกว่า 2000 ปีแล้วและสารสกัดจากพืชนี้ได้มีการใช้รักษาอาการดีซ่านในประเทศจีน ฟิลิปปินส์ คิวบา ไนจีเรีย กวม แอฟริกาตะวันออกและตะวันตก อเมริกาใต้และอเมริกากลาง

สมุนไพรแก้ไข้ แก้อักเสบ แก้ปวดเมื่อย ลูกใต้ใบเป็นสมุนไพรที่พระธุดงค์ตากแห้งพกติดกาย ชงเป็นชายามเดินธุดงค์เพื่อใช้แก้ไข้ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ อาทิ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้จากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ไข้จากอ่อนเพลีย ไข้จับสั่น รวมทั้งแก้ท้องเสียได้ดีนัก ชาวบ้านในหลายพื้นที่นิยมตากลูกใต้ใบให้แห้งเก็บใส่โหลไว้ชงเป็นชากินเพื่อแก้ไข้ แก้ปวดข้อ แก้อักเสบ แก้ปวด มีรายงานการวิจัยพบว่าลูกใต้ใบมีฤทธิ์ในการแก้ไข้ แก้อักเสบได้ สอดคล้องกับการใช้ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

ลูกใต้ใบ?สมุนไพรบำรุงตับ ลดอาการตับอักเสบสร้างความสมดุลของไขมันในตับ หมอยาคนจีนเชื่อว่าถ้ากินลูกใต้ใบติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์จะช่วยกำจัดพิษออกจากตับ มีผลทําให้สายตาดี บำรุงตับ รักษาอาการดีซ่าน ซึ่งก็คล้ายๆ กับหมอยาพื้นบ้านไทยและหมออายุรเวทอินเดียที่มีความเชื่อว่า ลูกใต้ใบเกิดมาเพื่อตับ ใช้ต้มกินเป็นยาแก้ดีซ่าน แก้ตับอักเสบตัวเหลือง ตาเหลือง ซึ่งมีรายงานการศึกษาวิจัยพบว่า สารสกัดจากลูกใต้ใบมีฤทธิ์ป้องกันไม่ให้ตับถูกทําลายจากสารพิษ เช่น เหล้า รักษาอาการอักเสบของตับทั้งประเภทเฉียบพลันและเรื้อรัง ลูกใต้ใบยังช่วยปรับไขมันในตับให้เป็นปกติ

ลูกใต้ใบยังเหมาะที่จะใช้ทําเป็นชาสมุนไพรให้กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับ เพราะมีรายงานการศึกษาวิจัยพบว่า น้ำต้มของลูกใต้ใบทําให้หนูที่เป็นมะเร็งตับมีอายุยืนยาวขึ้น ด้วยกลไกที่ทําให้เซลล์มะเร็งเติบโตช้าลงแต่ไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรง
ลูกใต้ใบ?สมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวานลูกใต้ใบ เป็นสมุนไพรยอดนิยมของผู้ป่วยเบาหวาน หมอยาและชาวบ้านในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เชื่อว่าลูกใต้ใบเป็นสมุนไพรช่วยคุมระดับน้ำตาลในคนเป็นโรคเบาหวานได้ ซึ่งมีการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาพบว่าสารสกัดของลูกใต้ใบมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

ข้อแนะนำ…สำหรับการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน หากจะใช้สมุนไพรต้องรับประทานยาแผนปัจจุบันตามคำสั่งแพทย์และมีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีรายงานที่แสดงให้เห็นว่าลูกใต้ใบช่วยเสริมฤทธิ์ของยาเบาหวาน

ลูกใต้ใบ?สมุนไพร ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว

หมอยาทั่วทุกภาคจะใช้ลูกใต้ใบในการเป็นยาขับนิ่วมีรายงานการศึกษาสมัยใหม่ว่าลูกใต้ใบมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ ซึ่งมีประโยชน์ในการขับนิ่ว และลดความดัน ฤทธิ์ในการขับนิ่วนั้น มิใช่หมอยาพื้นบ้านไทยเท่านั้นที่รู้จักใช้ ในสเปน เรียกลูกใต้ใบว่า Chanca piedra มีความหมายว่า นักทุบหิน หรือทําให้หินเป็นชิ้นเล็กๆ (Stone breaker or Shatter stone) ในบราซิลเรียกลูกใต้ใบว่า Quebra-pedra หรือ Arranca-pedras ซึ่งมีความหมายในทํานองเดียวกัน หมอยาพื้นบ้านในแถบลุ่มน้ำอเมซอนนิยมใช้ลูกใต้ใบ ต้มกินในการรักษานิ่วทั้งนิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในไต มีรายงานการศึกษาพบว่าลูกใต้ใบมีฤทธิ์ทั้งป้องกันและกำจัดนิ่ว

ลูกใต้ใบ เป็นสมุนไพรที่จัดว่ามีการใช้กับระบบทางเดินปัสสาวะมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยมีการนำไปใช้รักษาอาการมีไข่ขาวในปัสสาวะ อาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ใช้ในการขับปัสสาวะ ลดอาการบวม และขับกรดยูริคออกทางปัสสาวะ ซึ่งช่วยในคนเป็นโรคเก๊าท์

อ้างอิง : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,Herbal drug succeed in hepatitis triais. Far East Health 2531, 11:8) ร.ศ.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์

ใส่ความเห็น