การดูแลหลังการรักษามะเร็งประสาทและสมอง

การดูแลปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งระบบประสาทและสมอง

การดูแลปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งระบบประสาทและสมอง
จากสถิติมะเร็ง 5 ปี ของโรงพยาบาลศิริราช  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2543 – 2547  พบ  มะเร็งระบบประสาทและสมอง 1.33%  ของมะเร็งทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ป่วยซึ่งเป็นมะเร็งที่ตำแหน่งอื่น  แล้วกระจายไปสมอง  (พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อยประมาณ  1.13 : 1)  พบได้ตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงอายุ 90 ปี

การรักษาหลัก คือ การทำผ่าตัด หากมีโรคเหลืออยู่หลังผ่าตัดจะต้องตามด้วยการฉายรังสีรักษาเต็มที่  เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำใหม่หลังผ่าตัด ในรายซึ่งเป็นมาก  ทำผ่าตัดไม่ได้  ต้องรักษาด้วยการฉายรังสีรักษา อาจจะให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วย  เป็นการรักษาเพื่อชะลอโรค  โอกาสหายยาก

การดูแลปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังรักษา ก็คือ
• การรักษาสุขภาพ  ออกกำลังกายเบา ๆ อยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิ์
• รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  เพิ่มผักสด  ผลไม้
• หลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนซึ่งมีโรคติดต่อง่าย
• คอยสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเอง  เช่น อาการชัก  แขนขาไม่มีแรง  ให้รีบกลับมาพบแพทย์โดยด่วน  เพื่อส่งตรวจพิเศษ  หากพบว่ามีโรคกลับเป็นใหม่  จะได้รีบให้การรักษาแต่เนิ่น ๆ

อ้างอิง : http://www.siamca.com

ใส่ความเห็น