5 มะเร็งร้ายภัยเงียบในโลกปัจจุบัน

5 มะเร็งร้ายภัยเงียบในโลกปัจจุบัน

จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า 5 มะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุประมาณ 50-60 ปี นั่นคือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งตับและท่อน้ำดี และ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

1. มะเร็งปากมดลูก (Cervix cancer)

มะเร็งชนิดนี้พบมากที่สุดในผู้หญิงเอเชีย พบว่ามีคนเป็นมากที่สุดในช่วงอายุประมาณ 42 ปี (19.3%) และลดลงเรื่อยๆจนเหลือประมาณ16% เมื่ออายุ 60 ปี ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ การติดเชื้อ HPV และเชื้อ HIV ผู้ที่มีลูกมากมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆ (น้อยกว่า 17 ปี) มีเพศสัมพันธ์กับหลายคน ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

2. มะเร็งเต้านม (Breast cancer)

ผู้ที่มีอายุประมาณ 50 ปี เป็นผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมสูงสุดประมาณ 19.6 % แล้วค่อยๆลดลงเหลือ 3.4 %เมื่ออายุ 75 ปี มะเร็งเต้านมเป็นกันมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งชนิดนี้คือ พันธุกรรม มีความเสี่ยงมากกว่าคนธรรมดา ถ้ามีก้อนเนื้อในเต้านมมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง คนที่มีลูกช้า หรือไม่มีลูกมีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูงกว่าคนที่มีลูก รวมทั้งการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งชนิดนี้สูงเช่นกัน

3. มะเร็งปอด (Lung cancer)

จากสถิติของมะเร็งปอดพบว่า ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นมะเร็งชนิดนี้มากที่สุดในช่วงอายุ 54 ปี ผู้หญิงเป็นมาก 20.8 % ส่วนผู้ชาย 17.8% และมีสถิติไม่ได้ลดลงมากนัก เพราะเมื่ออายุปประมาณ 70 ปี ยังพบว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้กันมากถึง15-20 % คนที่เป็นโรคนี้จะมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ ไอเรื้อรัง มีเสมหะ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ การสูบบุหรี่ ( ผู้ป่วยมีประวัติการสูบบุหรี่มากถึง90 %) พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะ รวมทั้งสารเคมีบางอย่าง เช่น ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท

4. มะเร็งตับและท่อน้ำดี (Liver cancer)

โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีนั้นเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงมากที่สุดโรคหนึ่ง พบว่าเริ่มเป็นกันมากทั้งผู้หญิงและผู้ชายในช่วงอายุ 50 ปี สำหรับผู้ชายสถิติสูงสุด 20.5 % เมื่ออายุประมาณ 60 ปี และจะลดลงต่ำเรื่อยๆเมื่ออายุ 75 ปีขึ้นไป ในผู้หญิง โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจะมีสถิติสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 70 ปี( 18.8%) และจะลดลงเรื่อยๆเมื่ออายุประมาณ 75 ปี ขึ้นไป อย่างไรก็ตามพบว่ามะเร็งชนิดนี้จะพบมากในผู้ชาย และสัมพันธ์กับพยาธิใบไม้มนตับ เชื้อไวรัสชนิดบี เชื้อราที่ทานเข้าไปซึ่งพบมากในถั่วลิสง พริกป่น ธัญพืช

5. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colon and Rectum cancer)

จากสถิติพบว่าผู้หญิงเป็นมะเร็งชนิดนี้สูงสุด 19.6 %เมื่ออายุประมาณ 60 ปี และจะค่อยๆลดลงเหลือ8 % เมื่ออายุราว 70 ปี ส่วนผู้ชายพบมากที่สุด 17.5% ในช่วงอายุ 65ปี และลดลงเรื่อยๆ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาจากพันธุกรรม การทานอาหารที่ขาดเส้นใย การดื่มสุราหรือเบียร์ และการสูบบุหรี่ เป็น 5 มะเร็งที่ทุกคนต้องใส่ใจระมัดระวังสามารถป้องกันได้โดยหมั่นสังเกตอาการ และหมั่นตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีอาการผิดปกติควรรีบไปให้หมอตรวจเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษาได้หากรู้ว่าเป็นในระยะเริ่มต้น เพราะทุกวันนี้ มะเร็งป้องกันได้ หายได้

อ้างอิง : http://chung1974.multiply.com/

ใส่ความเห็น