ใช้ Tamoxifen นานเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นมะเร็งซํ้า

ใช้ Tamoxifen นานเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นมะเร็งซํ้า
พบ “การใช้ยา Tamoxifen เป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซํ้า” Christopher Li นักวิจัยจาก Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Journal Cancer Research จากการศึกษาพบว่าการใช้ยา Tamoxifenเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำ
.
Tamoxifen เป็นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด oestrogen-positive breast cancer ช่วยลดโอกาสในการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกครั้ง แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า การใช้ Tamoxifen เป็นระยะเวลา 5 ปีหรือมากกว่า จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกข้างหนึ่งชนิด non-hormone sensitive tumor มากถึง 4.4 เท่าEric Winer หัวหน้า Breast Oncology Center, Dana-Farber Cancer Institute กล่าวว่า “สิ่งสำคัญที่ควรเข้าใจให้ถูกต้อง คือ ยา Tamoxifen นั้น ไม่ได้ใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านมอีกข้างหนึ่งแต่ใช้สำหรับป้องกันการกระจายของมะเร็งไปยังตับ กระดูก และปอด” และยังกล่าวเสริมอีกว่า “Tamoxifen เป็นยาที่สามารถลดโอกาสการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ผู้ป่ วยมีโอกาสในการอยู่รอดสูงขึ้น”
.
อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถยกเลิกการใช้ Tamoxifen ได้ เพราะประโยชน์ของ Tamoxifen เป็นที่ทราบกันดีและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดโอกาสการแพร่กระจายของมะเร็งและเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของผู้ป่วย ดังนั้น ผลการจากการศึกษาครั้งนี้คงจะเป็นเพียงการรายงานความเสี่ยงอีกข้อหนึ่งที่อาจจะได้รับจากการใช้ยาตัวนี้และควรรอผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
อ้างอิง :( 1) http://www.bbc.co.uk/go/pr/-/2/hi/health/8220767.stm
……….(2) http://www.medilexicon.com/medicalnews.php?newsid=162024

ใส่ความเห็น