อันตรายเครื่องเป่าผม-อบผม ระวัง ! เสี่ยงโรคมะเร็งปอด

อันตรายเครื่องเป่าผม-อบผม ระวัง ! เสี่ยงโรคมะเร็งปอด

ด้วยผลการศึกษาจากนักวิชาการและนักสาธารณสุข   ทั่วโลกระบุว่า ฝุ่นละอองจากแร่ใยหินมีผลทำให้ผู้ที่สูดดมเข้าไป มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอด และโรคเกี่ยวกับปอดอื่น ๆ ได้

โดยมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ขณะนี้มีประชากร ทั่วโลกประมาณ 125 ล้านคน ที่ต้องสัมผัสแร่ใยหินจากการทำงาน และในจำนวนนี้จะมีผู้ที่เสียชีวิตประมาณปีละ 100,000 คน

ซึ่งในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกได้มีมาตรการควบคุมการใช้แร่ใยหิน และมีจำนวนอย่างน้อย 50 ประเทศทั่วโลกที่ห้ามใช้แร่ใยหินทุกชนิด เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

ผศ.พ.ญ.พิชญา พรรคทองสุข คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องโรคปอดจากการทำงาน ได้ให้ข้อมูลในเวทีวิชาการสมัชชาสุขภาพภาคใต้ “10 ปี พัฒนาวิชชา สมัชชาสุขภาพ” ว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังอนุญาตให้ใช้แร่ใยหินชนิด   ไครโซไทล์เป็นส่วนประกอบของการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องลูกฟูก กระเบื้องทนไฟ ฝ้าเพดาน ท่อซีเมนต์ ผ้าเบรก คลัตช์ ฉนวนไฟฟ้า ฉนวนความร้อน ฯลฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการทนต่อความร้อนได้ดี ทนต่อแรงดึงได้สูง มีความเหนียว ทนต่อภาวะความเป็นกรด-ด่าง แต่หลายสิบประเทศทั่วโลกได้เลิกใช้แล้ว เนื่องจากมีข้อมูลยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งเช่นกัน

สิ่งที่ต้องระวังก็คือ คนงานก่อสร้าง คนงานที่รื้อถอนอาคาร  คนงานในโรงงานผลิตผ้าเบรก คลัตช์ หรือช่างเครื่องยนต์ที่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรก เพราะจะมีฝุ่นละอองจากแร่ใยหินหลุดออกมา แม้แต่ในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีมาตรการควบคุมอย่างดี เช่น โรงงานผลิตวัสดุประเภทซีเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับปอด หรือมะเร็งปอดได้ หากมีการสูดดมเอาฝุ่นละอองของแร่ใยหินเข้าไปสะสมเป็นเวลานาน ๆ

“นอกจากนี้ผู้ที่ใช้เครื่องเป่าผม เครื่องปิ้งขนมปัง ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน เพราะอุปกรณ์เหล่านี้มีฉนวนกันความร้อนที่ทำมาจากแร่ใยหิน” ผศ.พ.ญ.พิชญากล่าวด้วยว่า ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 กลางเดือนธันวาคมนี้ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศได้เสนอให้มีการยกเลิกการนำเข้าและการใช้แร่ใยหินทุกประเภทในประเทศไทยภายในปี 2555 นี้

นอกจากนี้ยังเสนอมาตรการเร่งด่วน คือให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศให้แร่ใยหิน เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 ซึ่งจะห้ามการนำเข้า การผลิต และครอบครอง ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน หลังจากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบแล้ว

ด้านทางกรมควบคุมโรคกำลังทำการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการใช้เครื่องเป่าผมและอบผมว่า ผู้ที่ใช้จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับแร่ใยหินที่หลุดปลิวออกมาจากเครื่อง และสูดดมเข้าไปในร่างกายหรือไม่

เนื่องจากในเครื่องเป่าผมและอบผมบางยี่ห้อจะมีการนำเอาแร่ใยหินมาทำเป็นฉนวนกันความร้อน หากใช้ไปนาน ๆ หรือหากมีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะมีแร่ใยหินหลุดปลิวออกมาในอากาศ ผู้ที่ใช้หรืออยู่ใกล้ก็มีโอกาสที่จะสูดดมเอาแร่ใยหินไปสะสมอยู่ในปอด

โดยในขณะนี้มีตัวอย่างที่จะสำรวจแล้ว 20 ยี่ห้อ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยจะแล้วเสร็จภายในปีหน้า หากได้ผลเป็นอย่างไรจะออกประกาศให้สาธารณชนรับทราบ หรือหากพบว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะมีแร่ใยหินหลุดออกมา ก็จะต้องประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการควบคุมต่อไป

นี่เป็นอีกเรื่องใกล้ตัวที่ต้องคอยตรวจสอบและระมัดระวังกันเอาไว้

http://www.prachachat.net/

ใส่ความเห็น