นมแม่ป้องกันมะเร็ง

นมแม่ป้องกันมะเร็ง,

มีหลักฐานทางระบาดวิทยาบ่งว่า การกินนมแม่จะช่วยป้องกันเด็กจากการเกิดโรคมะเร็งได้ โดย David et al ได้รายงานใน Int J Cancer Suppl 1998; 11: 29-33 เรื่อง Review of the evidence for an association between infant feeding and childhood cancer สรุปว่า โดยรวมอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในทารกที่กินนมแม่ พบต่ำกว่าในเด็กที่กินนมผสม เห็นได้ชัดเจนในโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (lymphoma)

ในการศึกษาชนิด case control แสดงให้เห็นว่า การกินนมแม่มีผลป้องกัน Hodgkin’s disease ได้ การศึกษาหนึ่งที่ดูระยะเวลาการให้นมแม่ด้วย พบว่า มีการป้องกันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้อย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มที่เป็นมะเร็งกินนมแม่นานเฉลี่ย 8 เดือน ในขณะ กลุ่มควบคุมกินนานเฉลี่ย 10 เดือน จากผลการศึกษาเหล่านี้ทำให้มีผู้คิดว่า น่าจะมีสารประกอบในน้ำนมแม่ที่อาจช่วยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จึงเป็นผลให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งน้อยลง

สารต่อต้านมะเร็งในน้ำนมแม่ : HAMLET Lactoferrin พบว่ามีการยับยั้งการโตของมะเร็งในหนูทดลอง ( Human Lactoferrin inhibit growth of solid tumor and development of metastasis in mice Bezault Cancer Res 1994 May1 ,54 (9):2310-2

การค้นพบ HAMLET
ในปี 1993 Dr. Dr. Catharina Svanborg ที่ Lund University ประเทศ Sweden ขณะที่กำลังศึกษาผลของนมแม่ที่มีต่อการที่เชื้อแบคทีเรียจะเกาะติดกับเซลล์เยื่อบุผิว ได้สังเกตเห็นว่า ส่วน Casein ของนมแม่ไม่ได้เพียงแต่ block การเกาะติดของเชื้อโรคต่อเซลล์เท่านั้น แต่ยังมีผลต่อเซลล์มะเร็งปอดที่ใช้ในการทดลองนั้นด้วย

ดังรูปข้างบน control รูปบนคือ เซลล์เยื่อบุปากที่ใส่เชื้อแบคทีเรีย( Streptococcus pneumoniae)เข้าไป โดยไม่ได้ใส่นมแม่ จะเห็นว่าเชื้อเข้าไปเกาะที่ผนังเซลล์ได้ รูปล่าง control คือ เซลล์มะเร็งปอดที่นำมาใช้ทดลองใส่เชื้อโรคโดยไม่ได้ใส่นมแม่ ผลคือ เชื้อโรคเข้าไปเกาะที่ผนังเซลล์ได้ และเซลล์ยังปกติดีมี nucleus และ cytoplasm

รูปข้างขวา milk fraction คือ ทดลองใส่นมแม่เข้าไป พบว่าเชื้อไม่เกาะที่ผนังเซลล์ และที่น่าสังเกตคือรูปล่าง nucleusของเซลล์มะเร็งปอดจะเหี่ยวติดสีเข้ม แสดงถึงเซลล์กำลังจะตาย (pyknotic cell)
นักวิจัยจึงทำการวิจัยต่อไป โดยร่วมกันระหว่างDr Sten Orrenius และ Dr Boris Zhivotovsky ที่ Karolinska Institute ใน Stockholm พบว่าเซลล์มะเร็งถูกฆ่าโดยวิธี “Apoptosis “ ซึ่งคือการที่เซลล์ตั้งโปรแกรมตัวเองให้มุ่งสู่การตาย เป็นวิถีทางหนึ่งที่ร่างกายใช้ในการกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติออกจากเนื้อเยื่อของเรา (Hakansson PNAS 1995).
ผลที่ทำให้เซลล์ตายนี้พบเฉพาะ casein จากน้ำนมคนเท่านั้น และไม่พบในส่วนใดๆของน้ำนมวัว แพะ หรือแกะ
จากการศึกษาในรายละเอียด พบว่าส่วนสำคัญที่ทำให้ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ คือ Alpha-lactalbumin ที่ทำปฏิกริยากับกรดไขมันเฉพาะตัว คือ unsaturarted C18 fatty acid (cis form) ตัว alpha- lactalbumin เดี่ยวๆจะไม่มีความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็ง จากข้อมูลตรงนี้ จึงได้คิดชื่อสารนี้ว่า HAMLET ซึ่งยอมาจาก Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells
HAMLET จะฆ่าเฉพาะเซลล์มะเร็ง แต่ไม่ทำอันตรายกับเซลล์ปกติ ที่ห้องทดลองนี้ได้ศึกษาเซลล์มะเร็ง 60 ชนิด รวมทั้ง glioma, adenocarcinoma จากปอด เต้านม ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และ ต่อม prostate, fibrosarcoma , lymphoid and myeloid leukemia ทั้งหมดไวต่อ HAMLET และ เซลล์ที่ปกติดีทั้งหมดไม่ตอบสนองต่อ ขบวนการ Apoptosis ที่ทำให้เซลล์ตาย โดยHAMLET
พบว่า HAMLET เข้าไปติดกับเซลล์ทั้งเซลล์มะเร็ง และ เซลล์ที่ปกติดี แต่ HAMLET จะทะลุทะลวงเข้าไปได้เฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
พญ. ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล

ใส่ความเห็น