กะหล่ำปลีสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

กะหล่ำปลี

กะหล่ำปลี

Brassica oleracea Linn.Cruciferae
ปัจจุบันมีข้อมูลทางระบาดวิทยาชี้ให้เห็นว่า  อาหารมีบทบาทสำคัญทั้งในแง่ของสุขภาพและการเกิดโรคบางชนิดได้รวมทั้งมะเร็ง   กลุ่มผู้ที่รับประทานกะหล่ำปลีหรือผักกลุ่ม  Cruciferous ในปริมาณสูงและเป็นประจำ มีอัตราการเกิดมะเร็งต่ำ ขณะที่กลุ่มที่ไม่เคยหรือรับประทานเป็นครั้งคราวมีอัตราการเกิดสูงกว่า  2-3 เท่า ผลลดอัตราการเกิดมะเร็งพบได้ในมะเร็งหลายชนิด ที่สำคัญได้แก่มะเร็งในลำไส้ใหญ่  เต้านม และปอด มีรายงานบ้างในหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและต่อมลูกหมาก
.
จากการศึกษาในหลอดทดลอง ก็ให้การสนับสนุนผลของผักกลุ่ม  Cruciferous ในการป้องกันการเกิดมะเร็งที่ชักนำด้วยสารเคมีต่างๆผักกลุ่ม Cruciferous ที่รู้จักกันดีได้แก่  กะหล่ำปลี ดอกกะหล่ำ  บรอคคอลี่ broussels sprouts ประกอบด้วย  ascorbic acid   a-tocopherol, b-carotene และวิตามิน A เช่นเดียวกับผักอื่นๆ ยังมีสารที่เชื่อว่ามีผลต่อการเกิดมะเร็งได้ซึ่งเป็นสารที่มีซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบ ได้แก่  glucosinolates หรือเดิมเรียกว่า thioglucosides และ  S-methyl cysteine sulfoxide
.

ฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็ง

สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการป้องกันตัวเองจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย ในคนมีขบวนการทำลายด้วยเอนไซม์แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะ 1 (Phase I)  เป็นการทำให้สารแปลกปลอมมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีขึ้น  โดยปฏิกิริยาทางเคมีที่สำคัญและมีการศึกษามากที่สุดคือ  cytochrome P450-dependent monooxygenase
ระยะ 2 (Phase II) ส่วนใหญ่ถูก conjugate เพื่อเร่งการขับทิ้ง ที่สำคัญเป็นการเติม  glutathione glucuronide หรือ sulfate
สารจากพืชที่ใช้เป็นอาหารหลายชนิดที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง เชื่อว่ามีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ในขบวนการดังกล่าว การศึกษาในสัตว์ทดลองแสดงว่าสารที่ได้จาก glucosinolates ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งที่ชักนำด้วยสารเคมี แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่ม isothiocyanate ได้แก่ benzyl isothiocyanate (BITC)
(ITC)   2-phenylethyl isothiocyanate (PEITC)
4-methyl-sulfinyl-butyl isothiocyanate
กลุ่ม indoles ได้แก่  indole-3-carbinol (I3C)
indole-3-acetonitrile (I3A)
ITC ยับยั้งการเกิดมะเร็งที่ชักนำด้วยสารเคมี โดยมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ทั้งระยะ 1 และระยะ 2 มีการศึกษากันมาก คือ PEITC การศึกษาโดยใช้ cell culture ของคนพบว่า ITC ควบคุมการเจริญของเซลล์ในระยะก่อนเกิดมะเร็ง ป้องกันเซลล์นั้นเจริญเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์
Indoles ให้ผลกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ทั้งระยะ 1 และระยะ 2 ได้เช่นกัน มีรายงานว่า I3C เพิ่ม 2-hydroxylation ของ estradiol ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านม โดยเสนอแนะว่าการได้รับ I3C
ขนาด 6-7 มก./กก./วัน  อาจช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมในผู้หญิงได้
การให้ผักกลุ่ม Cruciferous เช่น กะหล่ำปลี 6 กรัมในอาหารสัตว์สามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งที่ชักนำด้วยสารเคมีได้  แต่ผลนี้สามารถลบล้างได้ด้วยอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง  นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการให้กะหล่ำปลี ให้ผลยับยั้งการเกิดมะเร็งในแต่ละ model ได้ต่างกันและในบางการทดลองพบว่า การให้รับประทานกะหล่ำปลีหรือให้ ITC และ I3C กลับส่งเสริมการเกิดมะเร็งได้เช่น ที่ตับอ่อน แม้ว่าเอนไซม์ในระยะ 1 และระยะ 2   มีบทบาทในการทำลายสารแปลกปลอม พบว่าเอนไซม์เหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นสาร   ซึ่งอาจเป็นพิษหรือก่อเกิดมะเร็งได้   Cytochrome P450  เอนไซม์สามารถกระตุ้นสารเฉื่อย (Inert) เป็นสารที่มีพิษได้และเอนไซม์ในระยะ 2 ทำให้เกิดการจับควบซึ่งอาจเป็นการนำสารไปยังเนื้อเยื่ออื่น ที่ซึ่งถูกกระตุ้นให้กลับเป็นสารที่เป็นพิษใหม่ได้  นอกจากนี้พืชที่เป็นอาหารประกอบด้วยสารต่างๆ มากมายที่มีฤทธิ์ทางชีววิทยาแตกต่างกัน มีรายงานว่าสารสกัดบางส่วนของกะหล่ำปลีให้ผลส่งเสริมการเกิดมะเร็งได้  ฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุที่การทดลองให้ผลตรงกันข้าม

ใส่ความเห็น