โสมเกาหลีสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

โสม

โสม

โสมจีน หรือโสมเกาหลี  Panax   ginseng C.A. Meyer
โสมอเมริกา  P. quinquefolium Linn..

ฤทธิ์ต้านมะเร็งและไวรัส

ได้มีผู้ทดลองฤทธิ์ของโสมต่อเซลล์มะเร็งหลายชนิด  เช่น สารสกัดด้วยปิโตรเลียมอีเธอร์ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด LS 1781, เซลล์มะเร็งในช่องปาก และเซลล์มะเร็งชนิด Sarcoma 180 โดยที่ไม่มีผลต่อเซลล์ของตัวอ่อนหนู  สารสกัดด้วยเอธิลอะซีเตท (Ethylacetate) เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งขนิด Leuk-L 5178 y และ Sarcoma 180 แต่ไม่มีผลต่อเซลล์มะเร็งชนิด Ehrlich-ascites  อย่างไรก็ตามก็ได้มีผู้ศึกษาฤทธิ์ในการต้านมะเร็งของโสมทั้งในรูปของยาตำรับ และในรูปใช้โสมเดี่ยวๆ
สารสกัดด้วยน้ำของยาตำรับซึ่งมีโสมผสมอยู่  พบว่าไม่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเม็ดโลหิต แต่ทำให้หนูอายุยืนขึ้น ให้สารกสัดซึ่งมี Ginsenoside RG-1 แก่หนูถีบจักรเป็นเวลา 10 วัน  พบว่า ต้านมะเร็งชนิด Sarcoma 180 และชนิด Ehrlich-ascites  สารสกัดด้วยน้ำและอัลกอฮอล์ (95%)  ในการต้านเซลล์มะเร็งชนิด Ehrlich-ascites, Sarcoma-WM 256 และ Sarcoma 180  ทดลองในคน  พบว่าสารสกัดโสมด้วยอัลกอฮอล์ 95% และส่วนสกัดซึ่งมีซาโปนิน(Saponin) มีผลต้านมะเร็งกระเพาะในคน และป้องกันการเกิดมะเร็งปอดเนื่องจากสารเคมีบางชนิด
มีผู้ศึกษาหาเหตุผลในการต้านมะเร็งของโสมมากมาย  พบว่า  ซาโปนิน(Saponin) และสารสกัดโสมด้วยปิโตรเลียมอีเธอร์มีผลต่อ DNA, RNA และการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์มะเร็ง โดยที่ซาโปนิน จะไปกดการสร้างกรดนิวคลิอิคมากกว่าการสร้างโปรตีน  แต่สารสกัดด้วยปิโตรเลียมอีเธอร์จะมีผลต่อการสร้างโปรตีนมากกว่า  โสมลดการกระจายตัวของมะเร็งปอดในหนู  แต่ไม่ลดการเกิดมะเร็งในหนูเนื่องจาก 9,10-dimethyl-1,2-benzanthracene  แต่ลดทั้งการเกิดและกระจายตัวของมะเร็งเนื่องจาก urethane นอกจากนี้ยังลดการเกิดมะเร็งในตับ และปอดเนื่องจาก อะฟาทอกซินบีหนึ่ง สารสกัดโสมด้วยน้ำและอัลกอฮอล์(67%)  ไม่สามารถต้านการเกิดมะเร็งที่เต้านมหนู และในขนาดสูงๆ กลับเร่งการโตของก้อนเนื้องอก  Singh ก็พบฤทธิ์ในการสร้างภูมิต้านทานของสารสกัดด้วยน้ำของโสม   saponin ของโสมก็มีฤทธิ์สร้างภูมิต้านทานเช่นกัน  Wang ได้พบว่าโสมกระตุ้นให้เกิดการกำจัดเซลล์มะเร็งโดยเม็ดโลหิตขาว  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์อื่นก็พบผลเช่นเดียวกันนี้ โสมยังป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์น้ำเหลืองเนื่องจาก Phytohemagglutinin ได้ด้วย   และนอกจากโสมจะมีผลต่อเซลล์มะเร็งยังมีผลต้านไวรัสที่ทำให้เกิดโรคพืชด้วย
ผลของซาโปนิน(Saponin) : Ginsenoside RB2 ต่อการแพร่กระจายของมะเร็งปอด
เมื่อนำซาโปนิน ginsenoside-Rb2 ซึ่งสกัดได้จากโสม  มาศึกษาผลในการเกิด vessel และการแพร่กระจายของมะเร็งเนื่องจาก B16-BL6 melanoma cell ในหนูชนิด synergic  โดยการให้ยาทางหลอดเลือดในวันที่ 1,3 หรือ 7  หลังจากให้เซลล์มะเร็งแก่หนู  พบว่าปริมาณหลอดเลือดที่ไปยังก้อนมะเร็งลดลง  แต่ไม่สามารถยับยั้งการโตของก้อนมะเร็ง  ซึ่งผลจะเป็นสัดส่วนกับปริมาณยาตั้งแต่ 10-500 mg/ตัว  แต่ถ้าให้โดยการกิน หรือผ่านกล้ามเนื้อ  จะยับยั้งผลทั้งสองดังกล่าว  ซาโปนิน(Saponin) ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อหุ้มปอด  และการโตของก้อนมะเร็ง หรือเซลล์อื่นที่เลี้ยงในหลอดทดลอง  ซาโปนิน(Saponin) จะไปยับยั้งเซลล์เยื่อหุ้มปอดซึ่งสำคัญในการสร้างหลอดเลือดไปยังมะเร็ง  แต่ไม่ยับยั้ง haptotactic migration  ของเยื่อหุ้มปอดไปยัง fibronectin substrate  การให้ซาโปนิน (Saponin) ซ้ำๆกัน  โดยให้ทางหลอดเลือดจะยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งปอด
.

ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งของโสมเกาหลี

เมื่อให้หนูถีบจักรกินสารสกัดโสมเป็นเวลา 52 วัน  พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ลดปริมาณ IgG1  โดยไม่ทำให้ antibody ตัวอื่นเปลี่ยนแปลง  จึงเป็นไปได้ว่าโสมช่วยยับยั้งมะเร็งผ่านกระบวนการนี้
(Ref. ข่าวความก้าวหน้าเกี่ยวกับสมุนไพร, จุลสารสมุนไพร 2541:15(2) หน้า 2)

One Response to โสมเกาหลีสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

 1. โสมจินเซง พูดว่า:

  KOREA GINSENG
  โสมจินเซงเกาหลี
  วิธีรับประทาน : ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
  เด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี ควรรับประทานครั้งละครึ่งซองเท่านั้น
  สามารถรับประทานได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ หนุ่มสาว หรือคนชรา ไม่มีโทษต่อร่างกาย (เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย)
  สรรพคุณ
  1. ช่วยแก้อาการเมา
  2. ชะลอความแก่ และลดอาการเมื่อยล้า
  3. มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านมะเร็ง
  4. ต้านความเหนื่อยล้า, ลดความเครียด
  5. ระบบไหลเวียนโลหิต
  6. เพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกัน
  7. ป้องกันโรคกระดูกพรุน
  8. บำบัดโรคของหญิงวัยหมดประจำเดือน, นอนไม่หลับ

ใส่ความเห็น