ลูกเดือยสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

ลูกเดือย

ลูกเดือย

Coix lachryma-jobi Linn. Job’s Tear   Gramineae
.

ฤทธิ์ยับยั้งสารส่งเสริมการก่อมะเร็ง

สารสกัดลูกเดือยด้วยเมธานอล และ a-monolinolein ซึ่งแยกมาจากสารสกัดเมธานอล มีผลยับยั้งการกระตุ้น Epstein-Barr Virus early antigen ของสารที่ส่งเสริมการก่อมะเร็ง (tumor promoter) เช่น 12-o-tetradeca-noylphorbol-13-acetate (TPA) และมีผลยับยั้งการเกิดมะเร็งในหนูถีบจักร (ICR mice) ซึ่งใช้ methylbenz-anthracene เป็นสารเริ่มก่อมะเร็ง (tumor initiator) และ TPA เป็นสารส่งเสริมการก่อมะเร็ง
.

ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์

การศึกษาความเป็นพิษต่อเม็ดเลือดขาวของคน โดยทดสอบกับสารสกัดด้วยน้ำร้อนของ pericarps , เปลือกหุ้มเมล็ด, astringent seed coat ของลูกเดือย และลูกเดือย พบว่าสารสกัดเฉพาะจากเปลือกหุ้มเมล็ดเท่านั้นที่เป็นพิษต่อเม็ดเลือดขาว
.
นอกจากนี้ลูกเดือยยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ต้านเชื้อแบคทีเรีย  ต้านเชื้อรา  ต้านยีสต์  เร่งการงอกของเส้นผม  เร่งการสร้างผิวหนังและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต  ทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มกันและทำให้เชื้อสเตร็ปโตค็อคคัยเกาะกลุ่ม  ทำให้อสุจิเกาะกลุ่ม  ต้านอักเสบ ลดโคเลสเตอ  รอลในเลือด  ลดความดันโลหิตสูง  ลดอุณหภูมิกาย  แก้ปวดและขับปัสสาวะ  เหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่  ต้านเอนไซม์  amylase

Coix lachryma-jobi Linn.Job’s TearGramineaeฤทธิ์ยับยั้งสารส่งเสริมการก่อมะเร็งสารสกัดลูกเดือยด้วยเมธานอล และ a-monolinolein ซึ่งแยกมาจากสารสกัดเมธานอล มีผลยับยั้งการกระตุ้น Epstein-Barr Virus early antigen ของสารที่ส่งเสริมการก่อมะเร็ง (tumor promoter) เช่น 12-o-tetradeca-noylphorbol-13-acetate (TPA) และมีผลยับยั้งการเกิดมะเร็งในหนูถีบจักร (ICR mice) ซึ่งใช้ methylbenz-anthracene เป็นสารเริ่มก่อมะเร็ง (tumor initiator) และ TPA เป็นสารส่งเสริมการก่อมะเร็งฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์การศึกษาความเป็นพิษต่อเม็ดเลือดขาวของคน โดยทดสอบกับสารสกัดด้วยน้ำร้อนของ pericarps , เปลือกหุ้มเมล็ด, astringent seed coat ของลูกเดือย และลูกเดือย พบว่าสารสกัดเฉพาะจากเปลือกหุ้มเมล็ดเท่านั้นที่เป็นพิษต่อเม็ดเลือดขาวนอกจากนี้ลูกเดือยยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ต้านเชื้อแบคทีเรีย  ต้านเชื้อรา  ต้านยีสต์  เร่งการงอกของเส้นผม  เร่งการสร้างผิวหนังและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต  ทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มกันและทำให้เชื้อสเตร็ปโตค็อคคัยเกาะกลุ่ม  ทำให้อสุจิเกาะกลุ่ม  ต้านอักเสบ ลดโคเลสเตอ  รอลในเลือด  ลดความดันโลหิตสูง  ลดอุณหภูมิกาย  แก้ปวดและขับปัสสาวะ  เหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่  ต้านเอนไซม์  amylase

ใส่ความเห็น