แพงพวยฝรั่งสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

แพงพวยฝรั่ง

แพงพวยฝรั่ง

Catharanthus roseus G.Don
West Indian Periwinkle
Apocyanaceae
.
ในปี 1957 Nobel, Beer และ Cutts ได้ทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดในต้นแพงพวยฝรั่ง ในหนูขาว (rat) แต่กลับพบว่ามีฤทธิ์ depress bone marrow และ peripheral granulocytopenia จนทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง และพบว่าสารตัวที่ออกฤทธิ์ คือ Vincaleukoblastine (Vinblastine) ซึ่งมีอยู่ในพืชในปริมาณน้อยมาก
.
ต่อมาบริษัท  Lilly โดยมี Svoboda เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย พบว่าสารสกัดด้วย alcohol ของต้นแพงพวยฝรั่งสามารถยืดชีวิตของหนูถีบจักร (mice) ซึ่งทำให้เกิดโรค P-1534 lymphocytic leukemia ได้ และได้สกัดแยกสารออกมา 2 ชนิด คือ “Leurosine” และ “Vincaleukoblastine” ต่อมาพบ alkaloid “leurocristine” (Vincristine)
ได้มีการศึกษาวิจัย  alkaloids จากต้นแพงพวยฝรั่งกันอย่างกว้างขวาง ได้สกัดแยก alkaloids ได้มากกว่า 80 ชนิด แต่มีเพียง 6 ชนิด ที่มีฤทธิ์เป็น antitumor
1. Vincristine (VCR) เป็น drug-of-choice ในการรักษา acute leukemia ในเด็ก มีอัตราการหายถึง 90%
2. Vinblastine ใช้รักษา  Hodgkin’s disease มีอัตราการหายถึง 50-75% และยังใช้ใน choriocarcinoma, reticulum cell sarcomas และ monocytic leukemia
3. Leurosine   highly active in tumor system
4. Leurosidine   highly active in tumor system
5. Rovidine   active in P-1534 system
6. Leurosivine  active in P-1534 system
.

Catharanthus roseus G.DonWest Indian PeriwinkleApocyanaceaeในปี 1957 Nobel, Beer และ Cutts ได้ทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดในต้นแพงพวยฝรั่ง ในหนูขาว (rat) แต่กลับพบว่ามีฤทธิ์ depress bone marrow และ peripheral granulocytopenia จนทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง และพบว่าสารตัวที่ออกฤทธิ์ คือ Vincaleukoblastine (Vinblastine) ซึ่งมีอยู่ในพืชในปริมาณน้อยมากต่อมาบริษัท  Lilly โดยมี Svoboda เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย พบว่าสารสกัดด้วย alcohol ของต้นแพงพวยฝรั่งสามารถยืดชีวิตของหนูถีบจักร (mice) ซึ่งทำให้เกิดโรค P-1534 lymphocytic leukemia ได้ และได้สกัดแยกสารออกมา 2 ชนิด คือ “Leurosine” และ “Vincaleukoblastine” ต่อมาพบ alkaloid “leurocristine” (Vincristine)ได้มีการศึกษาวิจัย  alkaloids จากต้นแพงพวยฝรั่งกันอย่างกว้างขวาง ได้สกัดแยก alkaloids ได้มากกว่า 80 ชนิด แต่มีเพียง 6 ชนิด ที่มีฤทธิ์เป็น antitumor1. Vincristine (VCR) เป็น drug-of-choice ในการรักษา acute leukemia ในเด็ก มีอัตราการหายถึง 90%2. Vinblastine ใช้รักษา  Hodgkin’s disease มีอัตราการหายถึง 50-75% และยังใช้ใน choriocarcinoma, reticulum cell sarcomas และ monocytic leukemia3. Leurosine   highly active in tumor system4. Leurosidine   highly active in tumor system5. Rovidine   active in P-1534 system6. Leurosivine  active in P-1534 system

.

ที่มา: โครงการสมุรไพรตามแนวพระราชดำริ

ใส่ความเห็น