สมุนไพรรักษาโรคมะเร็งกับงานวิจัย (นายแพทย์ นพรัตน์ บุณยเลิศ)

สมุนไพรรักษามะเร็ง

จากการสัมภาษณ์นายแพทย์ นพรัตน์ บุณยเลิศ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พค. 2542 นพ. นพรัตน์เล่าว่า เมื่อ 16-17 ปี ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสรับสั่งกับ นพ. นพรัตน์ว่า ” หมอรู้อะไรรู้อยู่คนเดียว คนที่จะรู้ต่อไปจากหมอคือ ฉัน  ” และ ” ฉันไม่สบายใจมากที่คนไทยของฉันเป็นมะเร็งตายกันมาก ” จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน  เนื่องจากมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆ

จากเอกสารทางวิชาการพบว่ามีพืชมากกว่า 1,000 ชนิดที่มีสารต้านมะเร็ง และนักวิทยาศาสตร์ได้สกัดแยกและหาสูตรโครงสร้างออกมาได้หลายร้อยชนิด
การค้นพบสารต้านมะเร็ง Vinblastine (Vincaleukoblastine) และ Vincristine (leurocristine) จากต้นแพงพวยฝรั่ง เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นจุดที่กระตุ้นให้มีการค้นคว้าหาสารต้านมะเร็งจากพืชอื่นๆ  ต่อไป
.

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพืชที่จะมาทำวิจัยหาฤทธิ์ต้านมะเร็ง

1. คัดเลือกพืชโดยใช้ Computer ช่วยโดยเก็บข้อมูลต่างๆ ของพืชเท่าที่จะค้นหาได้
1.1 พวก folklore medicine ทั้งหมดที่รักษามะเร็ง
1.2 พืชที่ทดสอบฤทธิ์แล้ว หรือทำวิจัยแล้วว่ามีสารต้านมะเร็ง
.
2. คัดเลือกพืชโดยให้คะแนนมากน้อยตามความสำคัญ
2.1 พืชที่  crude extract มี biological active ในสัตว์ทดลอง  ( 10 คะแนน )
2.2 พืชที่อยู่ในรายการ folklore refferences ที่เชื่อถือได้ ( 6 คะแนน)
2.3 พืชที่มีความเกี่ยวข้องใกล้เคียง ( Toxonomically related ) กับพืชที่รู้จักกันดีว่ามี      สารสำคัญที่ออกฤทธิ์เป็น antitumor (5 คะแนน)
2.4 พืชที่มีรายงานแล้วว่ามีสารพวก alkaloids ( 4 คะแนน )
2.5 พืชที่พบว่ามีสารออกฤทธิ์อยู่เพียงเล็กน้อย ( 3 คะแนน )
2.6 พืชชนิดอื่นๆ ที่อยู่ใน genus ที่มีพืชตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 10 คะแนน และ 6 คะแนน ( 2 คะแนน )
2.7 เป็นพืชที่ negative ในการทดสอบฤทธิ์  antitumor (- 5 คะแนน )
เฉลี่ยคะแนนของพืชที่ควรนำมาทำวิจัยควรจะตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป ความเป็นไปได้ก็จะมีมาก

ขั้นตอนการวิจัย

1. Pharmacological Screening โดยนำพืชที่คัดเลือกมาทดสอบโดยใช้ crude extract
1.1 ใช้ 9KB Carcinoma of nasopharynx in cell culture เป็นการวัด cytotoxicity เท่านั้น แต่อาจจะไม่มี antitumor activity  in vivo เลยก็ได้  การใช้ 9KB กับ natural products ดีเพราะง่าย, รวดเร็ว และใช้ sample จำนวนน้อย (microgram)
1.2 ใช้  P-388 leukemia  activity ในหนูถีบจักร
1.3 confirm ด้วย  L-1210 leukemia  ซึ่งใกล้เคียงกับ  human antitumor
มาตรฐานที่  NCI ตั้งขึ้นสำหรับกำหนดว่า active หรือไม่ ของ pure compound และ crude extract คือ
a. สามารถลดน้ำหนักของ solid tumor ในสัตว์ทดลองได้ 42% หรือมากกว่า
b. สามารถยืดอายุของสัตว์ทดลองที่เป็น leukemia ออกไปอีก 25% หรือนานกว่า
ส่วนในแง่ของ cytotoxicity คือ
a. crude extract ต้องมี ED50 = 20 mg/ml หรือน้อยกว่า
b. pure substance ต้องมี ED50 = 4 mg/ml หรือน้อยกว่า
.
2. Phytochemical studies นำพืชต้นที่  crude extract active จากการทดลองข้อ 1 มาสกัดแยกเป็นส่วนๆ แล้วนำแต่ละส่วนไปทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง จากนั้นนำส่วนที่ active  มาสกัดแยกให้ได้สารบริสุทธิ์ นำสารบริสุทธิ์ที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งอีกเป็นครั้งสุดท้าย และหาสูตรโครงสร้าง
รายงานผลงานวิจัยการค้นพบสารต้านมะเร็งในพืชที่มีในประเทศไทย
.
 • แพงพวยฝรั่ง
 • เห็ดหลินจือ (เห็ดหมื่นปี)
 • หญ้าปักกิ่ง (หญ้าเทวดา)
 • ลูกเดือย
 • ขมิ้นชัน (ขมิ้น)
 • โสม
 • มะระขี้นก มะระ(ไทย)
 • มะขามป้อม
 • ถั่วเหลือง
 • กะหล่ำปลี
 • กระเทียม
.
นอกเหนือจากนี้ ยังมีการวิจัยฤทธิ์ในการต้านมะเร็งในสมุนไพรชนิดอื่นๆอีกจำนวนมาก ตามตาราง3.5
.

ใส่ความเห็น