‘ตุ๊กตาหมีต้านมะเร็ง’ สมทบทุน โครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่

cccthai_org-01

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชวนผู้หญิงไทยเข้าร่วม “โครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่” จำนวน 500 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูก พร้อมจัดทำ “ตุ๊กตาหมีต้านมะเร็ง” รายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่

นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวว่า โครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ เกิดขึ้นจากการที่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง อีกทั้ง ยังมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงทรงมีพระเมตตาให้จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีพระประสงค์ให้จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ขึ้น ด้วยทรงตระหนักดีว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งเฉพาะสตรีที่พบมากและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรีไทย

“สาเหตุหลักของโรคมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ผู้ป่วยส่วนมากมักมาพบแพทย์ ในระยะของโรคที่มีการแพร่กระจายแล้ว การรักษาจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการเชิงรุกเพื่อตรวจหามะเร็งปากมดลูก และติดตามผลแบบครบวงจร เพื่อมุ่งลดอุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกและอัตราการเสียชีวิต และสร้างความตระหนักให้ผู้หญิงได้ตระหนักถึงภัยและวิธีป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้หญิงไทยได้เข้าถึงการบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงอายุ ตั้งแต่ 20- 70 ปี เพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆ จะมีโอกาสในการหายจากโรคและมีอัตราการรอดชีวิตที่มากกว่า”

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ จะต้องเป็นหญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 20-70 ปี จำนวน 5,000 ราย ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ทั้งชนิด 2 และ 4 สายพันธ์ ซึ่งยินดีเข้าร่วมโครงการและสามารถมารับการตรวจติดตามสม่ำเสมอ อย่างน้อย 5 ปี ผู้ผ่านการคัดกรองจะได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อซิฟิลิส เชื้อไวรัสเอชไอวี และเก็บตัวอย่างเลือดบางส่วนไว้ เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต จำนวนประมาณ 11 ซีซี

จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการตรวจร่างกาย โดยแพทย์จะตรวจภายในเพื่อเก็บตัวอย่างเซลล์จากปากมดลูก และตรวจหาเซลล์ปากมดลูกแบบแผ่นบาง ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้การแปลผลการตรวจแม่นยำมากยิ่งขึ้น และนำไปตรวจหาชนิดของเชื้อไวรัส HPV ความเสี่ยงสูงและชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

หลังทราบผลการตรวจ หากผลการตรวจไม่พบความผิดปกติ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตน และวิธีในการดูแลตนเองที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย และจะได้รับการนัดหมาย เพื่อมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างต่อเนื่องทุก 1-3 ปี แต่หากผลการตรวจของท่านพบความผิดปกติ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ได้รับการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตามโปรแกรมของโครงการฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดทำตุ๊กตาหมีร่วมต้านมะเร็ง เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก ในโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่” เพื่อเป็นสื่อกลางแทนความรักความห่วงใยในการดูแล สุขภาพ มอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรัก สนใจร่วมทำบุญด้วยการร่วมซื้อตุ๊กตาหมี โดยมีให้เลือก 2 สี ด้วยกันคือสีชมและชมพู ในราคาเพียง 199 บาทเท่านั้น (จำนวนจำกัด 2,000 ตัว)

โดยภายในงานเปิดตัวโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ ยังมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีวิทยา ด้านมะเร็งนรีเวช ร่วมด้วย 3 สาว จากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ไก่ – มีสุข แจ้งมีสุข ปุ้ย – พิมลวรรณ หุ่นทองคำ นิน่า – กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ มาร่วมพูดคุย พร้อมด้วยเซเลบริตี้และดารา นักแสดง มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ เดือนเต็ม สาลิตุล, อลิเซีย เลิฟท์ เดนิส และ ลลิน ธนะภูมิ เป็นต้น

สำหรับผู้หญิงที่สนใจเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศล โครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก แนวใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต ได้ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนได้ที่ www.cccthai.org ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่โทร.02-576-6600-5

ใส่ความเห็น