สงสัยว่ามีอาการเหล่านี้เป็นมะเร็งได้หรือไม่?

อาการอ่อนเพลีย

โรคมะเร็งสามารถทำให้เกิดอาการหรือความรู้สึกผิดปกติต่อผู้ป่วย และมีการแสดงออกซึ่งตรวจพบได้โดยแพทย์ ทั้งอาการและสิ่งที่ตรวจพบเป็นผลมาจากการที่มะเร็งลุกลามอยู่ในอวัยวะตั้งต้นหรืออวัยวะใกล้เคียงของเนื้อเยื่อมะเร็ง หรือเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะที่ไกลออกไป นอกจากนี้มะเร็งบางชนิดอาจหลั่งสารบางอย่างที่ทำให้เกิดผลต่อการทำงานของระบบอื่น ๆ ในร่างกายได้อีกด้วย เช่น เกิดอาการไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หรือเกิดความผิดปกติของสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายผู้ป่วย

อาการของโรคมะเร็งเกือบทั้งหมดเป็นอาการที่ไม่จำเพาะต่อโรคมะเร็ง กล่าวคือ มีโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็งสามารถทำให้เกิดอาการที่คล้ายหรือเหมือนกันกับโรคมะเร็งได้ ว่ากันตามจริงแล้ว อาการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทั่วไป มักไม่ใช่อาการของโรคมะเร็ง

หลายท่านอาจเคยพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่รู้ตัวหรือไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าแล้วพบว่าเกิดเป็นมะเร็งในระยะแพร่กระจายไปแล้ว ทั้งนี้ โรคมะเร็งหลายชนิดเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงสูง แพร่กระจายได้รวดเร็ว ประกอบกับอวัยวะที่เกิดโรคมะเร็งเป็นอวัยวะที่อยู่ในที่ตรวจได้ยาก เช่น ในช่องท้อง หรือเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่อาจใช้เวลานานกว่าจะเกิดก้อนมะเร็งที่ทำให้เกิดอาการเช่น ปอด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งในการวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น

อาการโรคมะเร็งที่น่าสงสัย
อาการของโรคมะเร็งตามอวัยวะที่น่าสงสัยจะนำผู้ป่วยมาพบแพทย์ เพื่อทำการสืบค้นสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป อาการของมะเร็งในอวัยวะที่พบบ่อยได้แก่

ไอมีเสมหะปนเลือด อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งปอด แต่อาจสับสนกับวัณโรคหรือโรคปอดอักเสบชนิดอื่น การที่มีเลือดออกจากจมูกแล้วลงคอ ทำให้เสมหะมีเลือดปน ถ้าท่านมีอาการดังกล่าวโดยเฉพาะอาการที่ไม่ทุเลาหรือหายไปในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์

ไอเรื้อรังและมีเสียงแหบ อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งกล่องเสียงหรือมะเร็งปอด โดยเฉพาะถ้าไม่มีอาการของไข้หวัดคือมีไข้ น้ำมูก เสมหะมาก่อนหน้า

คลำก้อนได้ที่เต้านมหรือที่อื่นของร่างกายที่ไม่เคยคลำได้มาก่อน แม้ว่าก้อนเต้านมส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่โรคมะเร็งก็ตาม

ถ่ายอุจจาระลำบาก ท้องผูกสลับกับท้องเดิน อาจเป็นอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะถ้ามีอาการต่อเนื่องมากกว่า 2 สัปดาห์ร่วมกับน้ำหนัดลด

มูกหรือเลือดออกทางทวารหนักหรือช่องคลอด อาจเป็นอาการของมะเร็งทางนรีเวช เช่น มะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนไส้ตรง

ปัสสาวะมีเลือดปน อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะเช่น กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ถ้าเป็นเพศหญิง ควรระวังความสับสนว่าเป็นเลือดออกจากทางเดินปัสสาวะ หรือออกจากช่องคลอด
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากอาการตามอวัยวะที่เกิดขึ้น ยังมีอาการของโรคมะเร็งทั่วไปที่ไม่จำเพาะที่อาจนำไปสู่การวินิจฉัยโรคได้ถ้าผู้ป่วยสังเกตพบ ได้แก่

น้ำหนักลดลงโดยไม่มีสาเหตุ กรณีที่ท่านไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนักหรือมีการเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหาร เช่น การรับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างเคร่งครัด

ไข้เรื้อรัง โดยเฉพาะไข้ที่เป็นมานานกว่า 1 สัปดาห์ อาจเป็นอาการของมะเร็งเม็ดโลหิตหรือต่อมน้ำเหลือง

ปวดตามตัวหรือที่กระดูก โดยเฉพาะอาการปวดที่ต่อเนื่อง และมีอาการปวดช่วงกลางคืน อาจเป็นอาการของมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระดูกได้

อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาจเป็นอาการของมะเร็งระบบทางเดินอาหารเช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน หรือเป็นแค่อาการที่เกิดจากมะเร็งโดยไม่เกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะดังกล่าวก็ได้
นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
หน่วยมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : www.tsco.or.th

ใส่ความเห็น