แจกยารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งกระเพาะอาหาร ฟรี!!!

จีแพป (gipap) แจกยารักษามะเร็งฟรี

แจกยาฟรีรักษามะเร็งฟรี บอกต่อไปได้กุศลแรง

ขอประชาสัมพันธ์ครับสำหรับผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ตัว คนข้างบ้าน หรือคนรู้จักเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) และมะเร็งกระเพาะอาหารจะได้ช่วยกันบอกต่อ
.
โรคร้ายที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมาน และคร่าชีวิตผู้คนในอันดับต้นๆ ในทุกวันนี้
คงต้องนับรวมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งกระเพาะอาหารไว้ด้วย
โดยผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเลือดนี้
ส่วนใหญ่นอกจากจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่ายาสูงลิบ ก็ยังประสบปัญหาเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตที่มีข้อจำกัดอย่างยิ่ง ภาวะของโรคจะบั่นทอนลงไปเรื่อยๆสร้างความหดหู่ทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด
.
ล่าสุดบริษัทยาข้ามชาติโนวาร์ตีส ได้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป (GIPAP) ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง ( Chronic Myeloid Leu kemia) ที่มีผลฟิลาเดเฟียโครโมโซม ( philadephia chromosome) เป็นบวกผู้ป่วยมีอาการในระยะรุนแรงของโรค หรือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดจีสต์ ( GIST-Grstro-Intesinal Stromal Tumor) ที่ผ่าตัดไม่ได้และอยู่ในระยะลุกลาม ( มี c-Kill หรือ CD117 เป็นบวก)
.
โดยโครงการจะจัดมอบยาของบริษัทให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่ารวมทั้งจะมอบให้ต่อเนื่องจนกว่าจะมียาอื่นที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยได้ต่อไป
ดร.แดเนียล วาเซลลาผู้บริหารระดับสูงของโนวาร์ตีส ( สหรัฐอเมริกา) กล่าวว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 80 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับอนุมัติในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันจีนพบมีผู้ป่วยมากกว่า1.8 หมื่นราย โดยมีผู้ป่วยจากประเทศไทยประมาณ 800คนซึ่งนับว่ายังน้อยมาก จึงต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอาจจะสนใจเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ได้จัดตั้งมูลนิธิแมกซ์ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติในการประเมินและอนุมัติผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับยาฟรีดังกล่าว
ทั้งนี้สำนักงานมูลนิธิแมกซ์ ตั้งอยู่ที่ซีแอตเติลประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดย Pedro Rivarola เพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชายแม็กซิมิเลียโนริวาโรลา ‘ (Maximilliano Rivarola) ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตด้วยวัยเพียง 17 ปี
สำหรับมูลนิธิแมกซ์ในประเทศไทยได้จัดตั้งมูลนิธิสาขา ได้แก่ แมกซ์! ( ประเทศไทย) ซึ่งจะเป็นผู้ทำการพิจารณาอนุมัติอย่างอิสระ
.

สำหรับผู้ป่วยที่จะขอความช่วยเหลือจากจีแพปได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (CML-Chronic Myeloid Leukemia)
หรือ มะเร็งกระเพาะอาหาร (GIST) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า มีผล CD 117 เป็นบวก
2. ผู้ป่วยเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
3. ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
4. ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดทั้งสิ้น
.

หากมีคุณสมบัติครบให้ปฏิบัติดังนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรับยาฟรี
จากแพทย์ผู้รักษาแพทย์ของท่านจะดำเนินการจัดส่งใบสมัครในนามของท่านออนไลน์ไปที่ www.themaxfoundation.com
2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และชื่อของแพทย์ผู้รักษา
3. ภายหลังจากที่แพทย์ของท่านส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิแมกซ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์
4. กรณีที่ได้รับการอนุมัติมูลนิธิจะแจ้งผลไปยังบริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) เพื่อจัดส่งยาผ่านแพทย์ผู้รักษาตัวท่าน
5. แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาผลการอนุมัติให้ท่านทราบเอง
.

โรงพยาบาล 48  แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลกลาง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชิรพยาบาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
.
ภาคกลาง
โรงพยาบาลสระบุรี
ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี
ศูนย์มะเร็งลพบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
.
ภาคตะวันตก
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลราชบุรี
ภาคตะวันออก
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลชลบุรี
ศูนย์มะเร็งชลบุรี
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
.
ภาคเหนือ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลลำปาง
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.นเรศวร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลแพร่
.
ภาคใต้
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
โรงพยาบาลอุดรธานี
.
ผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ชิดป่วยด้วยโรคดังกล่าว
สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนศักดิ์  อุทิศชลานนท์ และบุษกร  สนธิกร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ 8202
หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่ www.gipapthailand.org หรือ www.themaxfoundation.com

ใส่ความเห็น