หนีพ้นมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยการกินกากใย

รูปจาก wikipedia.org

นักวิจัยทางโภชนาการบอกแนะนำ ให้พยายามบริโภคอาหาร ที่มีกากใยให้มากขึ้นอีกสักสองเท่า จะสามารถหนีห่างจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารลงได้ตั้งเกือบครึ่ง หลังจากการศึกษาวิจัย เรื่องอาหารการกินกับกลุ่มชนจำนวนมากที่สุด

คณะ นักวิจัยด้วยทุนสนับสนุนจากองค์การวิจัยโรคมะเร็ง สภาวิจัยการแพทย์อังกฤษ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องอาหารการกินของผู้คนตามชาติยุโรป 10 ชาติ เป็นจำนวนรวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 คน ผลการศึกษาได้พบว่า ผู้ที่กินอาหารที่มีอุดมด้วยกากใยมากที่สุด พากันป่วยเป็นมะเร็งของกระเพาะต่ำ ในขณะที่ผู้ที่ไม่ค่อยชอบกินอาหารที่มีกากใยมาก มักจะเป็นกันมากที่สุด

ผลการศึกษากล่าวว่า คนเราควรจะกินอาหารที่มีกากใยสูงให้ได้มากถึงวันละ 35 กรัม เทียบได้กับการรับประทานผักและผลไม้เป็นปริมาณประมาณ 5 จาน กับขนมปังแป้งสีรำอีก 5 ชิ้นต่อหนึ่งวัน อาหารที่มีกากใยสูงได้แก่ผักและผลไม้ กับพวกข้าวต่างๆ

นักวิจัยกล่าว ว่า ผลการวิจัยส่อว่า หากผู้ที่ปกติกินอาหารที่มีกากใยต่ำ พยายามกินเพิ่มอาหารที่มีกากใยสูงเพิ่มขึ้นอีกสองเท่า จะสามารถหนีห่างจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้เกือบ 40%

หมายเหตุ ค่าสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (Thai Recommended Dailt Intakes – Thai RDI) แนะนำให้บริโภคใยอาหาร (Dietary fiber)  เท่ากับ 25 กรัม

ที่มา: หนังสือไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2546

ใส่ความเห็น