รู้จัก “มะเร็ง” ดีแค่ไหน

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ร่างกาย ในระดับสารพันธุกรรมภายในเซลล์ ทำให้เกิดเป็นเซลล์ผิดปกติ และมีการเพิ่มจำนวนขึ้นผิดปกติ เกิดเป็นก้อนเนื้อร้ายขึ้นตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากระตุ้น ได้แก่ สารก่อมะเร็งและมลพิษที่อยู่รอบตัวเรา
มะเร็ง เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 50 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่มะเร็งจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

สังเกตสัญญาณเตือน 7 ประการ

  1. มีก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในร่างกายและก้อนโตเร็ว รวมทั้งเต้านม และถุงอัณฑะ
  2. มีเลือดออกหรือตกขาวมาก ประจำเดือนผิดปกติ
  3. กลืนอาหารลำบาก หรือรับประทานอาหารแล้วไม่ย่อย
  4. ไอรื้อรัง หรือเสียงแหบเรื้อรัง
  5. มีการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะผิดปกติไป เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายเป็นมูกเลือดโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน หรือท้องผูกสลับท้องเสีย
  6. เป็นแผลเรื้อรัง แผลเป็นวงกว้าง รักษาไม่หาย
  7. มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ปาน หรือไฝ เช่น เปลี่ยนสี มีขนาดใหญ่ขึ้น

มะเร็ง เต้านม เป็นมะเร็งที่ พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทย รองจากมะเร็งปากมดลูก อุบัติการณ์ที่พบเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป จัดเป็นโรคที่ยากจะระบุถึงสาเหตุ และวิธีการป้องกัน อีกทั้งจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ ในระยะเริ่มแรก และยากที่จะตรวจพบด้วยตนเอง เป็นโรคที่ผลการรักษาดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวินิจฉัยได้ในระยะเริ่มแรก

เมื่อไหร่จึงควรไปตรวจ
มะเร็งเต้า นม พบมากในผู้หญิงอายุ 40-60 ปี และมีแนวโน้มพบในคนอายุน้อยลง ประมาณ 35 ปี ก็เริ่มพบมากขึ้น แนะนำให้ตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านม ดังนี้

  • ในกรณีคนทั่วไปที่ไม่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ให้ตรวจคัดกรองในระยะแรกเริ่มเมื่ออายุ 40 ปี และรับการตรวจทุก 1-2 ปี และควรตรวจทุกปีเมื่ออายุครบ 50 ปี
  • ในกรณีที่มีประวัติที่มารดา พี่น้อง ที่เป็นมะเร็งเต้านม ควรตรวจคัดกรองเร็วกว่าคนทั่วไป 5-10 ปี

ปัจจุบัน การตรวจหามะเร็งเต้านม มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ระบบซึ่งเรียกว่า  ดิจิทัลแมมโมแกม ภาพที่ได้มีความคมชัดสูง จึงช่วยให้แพทย์สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของเต้านมได้ชัดเจน ตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ที่ไม่สามารถตรวจพบจากการตรวจร่างกาย โดยเฉพาะเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ให้ความแม่นยำสูง จึงกลายเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรค มะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นสาเหตุการคร่าชีวิตอันดับสองของผู้หญิงไทย

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
โทร.0-5392-0300

ที่มา: คมชักลึก คอลัมน์ลุงแจ่ม ดูแลสุขภาพ

ใส่ความเห็น